NYHETER
Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur

Vad är en Cloud VPS?

Cloud VPS är en lösning som är smidig och tillgänglig i molnet för användare. Istället för att lita på fysisk server är cloud VPS (Virtuell Privat Server) en molntjänst som ger ökad flexibilitet och tillgänglighet. Med Keplers Cloud VPS får användare  inte bara garanterad säkerhet utan även support dygnet runt. 

En VPS är en virtuell server, detta innebär att servern delar utrymme på en fysisk server med andra virtuella servrar. När man pratar om skillnaden mellan en VPS och en dedikerad server kräver inte en VPS hela den fysiska server och kan dela samma maskin med flera andra VPS:er.

Cloud VPS Sverige

 

Varför välja en Cloud VPS?

En cloud VPS kan ge många olika fördelar jämfört med traditionell hosting. En av dessa fördelarna är att när man använder en VPS som nås via molntjänster, skapar det en möjlighet för användarna att köra ett särskilt operativsystem och användaren får kontroll över den installerade programvaran. En virtuell server fungerar som en oberoende enhet vilket gör att det blir möjligt att starta om eller ominstallera operativsystemet utan att påverka den fysiska servern. 

En annan avgörande fördel med VPS är tillgänglighet och flexibilitet. Molntjänsten gör det enkelt för användare som arbetar från olika platser att alltid och enkelt få tillgång till den virtuella servern oberoende plats. 

 

Förstå Virtual Private Server (VPS)

Man kan säga att en VPS är en hybrid mellan dedikerad hosting och delat webbhotell. Det betyder att den har en egen virtualisering som innebär att du som användare kan göra uppgraderingar och nedgraderingar utan att det påverkar tillgängligheten. 

Användare kan på ett enkelt sätt anpassa prestanda efter behov och kan därmed välja hur den ska konfigureras. Detta skiljer sig som man har ett webbhotellspaket där användare är begränsade till den programvara som redan är installerad på en servern.  

 

Isolerad prestanda för Cloud VPS

En av fördelarna med Cloud VPS är den isolerade prestandan. Genom att separera CPU/RAM är noden generellt sett mycket snabbare än sina motsvarigheter i traditionella VPS. Detta isoleringssystem bidrar till överlägsen prestanda och tillförlitlighet.

 

Betala för vad du använder med Cloud VPS

En annan fördel med Cloud VPS är möjligheten att betala för det du använder. Detta innebär att användare vanligtvis faktureras varje timme och kan enkelt stoppa VPS-instansen när den inte behövs, vilket också stoppar kostnaderna.