NYHETER
Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur

Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet

I dagens digitala tidsålder är behovet av effektiv digital dokumenthantering och strikt informationssäkerhet större än någonsin. Med en ökande mängd data som skapas, bearbetas och lagras varje dag, står företag inför utmaningen att hantera denna information på ett säkert och effektivt sätt. Det är här Kepler Clouds infrastrukturlösning för digital dokumenthantering och informationssäkerhet kommer in i bilden.

 

Digital Dokumenthantering: En Nödvändighet i Moderna Företag

I en värld där hastigheten på affärsprocesser ständigt ökar, kan manuella metoder för dokumenthantering bli en flaskhals. Traditionell hantering av fysiska dokument är inte bara tidskrävande utan även riskabel med tanke på potentiell dataläckage och svårigheter med compliance och revisioner. Digital dokumenthantering är inte bara en trend – det är en vital komponent för att hålla jämna steg med den snabba affärsvärlden.

Keplers Unika Infrastrukturlösning

Kepler Cloud erbjuder en skräddarsydd lösning som adresserar dessa utmaningar genom en robust och skalbar infrastruktur designad publika och privata moln. Vår lösning kombinerar fördelarna med molnteknik med avancerade säkerhetsåtgärder, vilket ger företag verktygen de behöver för att effektivt hantera sina dokument och samtidigt säkerställa att de är skyddade.

1. Centraliserad och Säker infrastruktur: Vår publika clou ger företag en central punkt för lagring av alla digitala dokument. Genom att använda avancerad krypteringsteknik ken ett företag säkerställer att all känslig information förblir skyddad tillsammans med en Cloud leverantör som sätter säkerhet först. Dessutom ger detta enkel tillgång för behörig personal samtidigt som det håller obehöriga på avstånd.

2. Automatiserade Arbetsflöden: Med Kepler Clouds lösning kan företag automatisera många av de rutinmässiga processer tillsammans med våra cloud tjänster Från uppladdning och klassificering till distribution och arkivering, automatiseringen bidrar till att öka effektiviteten och minskar risken för mänskliga fel. – Läs mer om Compliance

3. Compliance och Revision: Att uppfylla olika regelverk och standarder, som GDPR, är en stor utmaning för många företag. Vår lösning inkluderar funktioner för spårbarhet och loggning, vilket är avgörande för att möta dessa krav. Detta gör även processen för revisioner och compliance-kontroller mycket enklare och mer transparent.

 

Förvandla Utmaningar till Möjligheter

Med övergången till en digital dokumenthanteringslösning förvandlar företag en potentiell utmaning till en strategisk fördel. Förmågan att snabbt och säkert hantera information på en stabil cloud platform gör det möjligt för organisationer att vara mer agila och responsiva i sina affärsprocesser.

 

Molnlösningar: Flexibilitet och Skalbarhet

Molnbaserade lösningar som Kepler Cloud erbjuder en unik kombination av flexibilitet och skalbarhet. Oavsett om det gäller att hantera en liten mängd dokument eller hantera stora datamängder, kan vår infrastruktur skalas för att möta varje företags unika behov. Dessutom erbjuder vi olika modeller som ren molntjänst eller hybridlösningar, vilket ger företag möjlighet att välja den lösning som passar dem bäst.