NYHETER
Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto Kepler Clouds Infrastrukturlösning för Digital Dokumenthantering och Informationssäkerhet Skapa ett konto idag och får 1000 SEK i kredit efter aktivering! Skapa Konto OpenStacks släpper nya versionen Bobcat: Ett steg framåt inom molninfrastruktur

Vad är ett webbhotell?

Vad är ett webbhotell? Ett webbhotell är ett utrymme på en så kallad webbserver som en hemsida placeras på. Detta görs för att internetanvändare ska kunna komma in på hemsidan. Webbservrar finns placerade runt om i världen och erbjuder många funktioner för din webbplats. För att göra detta tydligare har webbservern en stor mängd data som din webbplats erbjuds en plats på och är kopplad mot internet dygnet runt. Detta resulterar i att alla besökare alltid har tillgång till hemsidan. Ett webbhotell behövs bland annat för att kunna registrera domäner, e-postadresser och framförallt kunna lägga upp hemsidan. 

Att bygga och underhålla webbplatser kräver mycket tid och kan vara svårt att hantera. Många glömmer av att denna delen faktiskt är viktig och har man ett webbhotell som inte matchar ens behov kan detta leda till att din webbplats blir slö. Det kan även påverka din webbplats säkerhet, därav är det viktigt att noga kolla upp en hostingleverantör innan man väljer hosting.

Ett annat sätt man kan förklara det på är att ett webbhotell är platsen som din domän/hemsida hyr för att kunna synas på Internet. 

 

 

Olika typer av webbhotell

 

WordPress Hosting

WordPress är en av de mest populära plattformarna för att bygga webbplatser. Med den ökade användningen ha även behovet av specialiserad hosting ökat.  WordPress Hosting är hosting optimerad på servernivå specifikt för WordPress. Genom att specialisera hosting för just WordPress har säkerställt en snabb, pålitlig och säker drift av webbplatser som ligger på WordPress. Med ett sådant webbhotell får du dessutom extra funktioner och verktyg som förbättrar WordPress prestanda

 

 

VPS Hosting

Virtual Private Server (VPS)  ger varje webbplats sina egna dedikerade resurser. Med VPS får användare mer minnes-, lagrings- och processorkapacitet. Denna extra kraft kommer till ett pris, men det ger dig också möjlighet till skräddarsydda anpassningar, som att installera serverprogramvara som Ubuntu

Med VPS Hosting skapar man flera “virtuella” servrar på en enda fysisk server. Varje VPS kör sitt eget operativsystem och fungerar oberoende av de andra, även om de delar samma server.

  1. Dedikerade resurser: Till skillnad från delad hosting, där resurserna (som CPU-tid, RAM och lagringsutrymme) delas mellan flera webbplatser, får varje VPS en dedikerad andel av serverns resurser. Detta innebär oftast mer stabil prestanda och mindre störningar från “grannar” på samma fysiska server.
  2. Rotåtkomst och anpassningsmöjligheter: Eftersom varje VPS kör sitt eget operativsystem, har användaren ofta full rotåtkomst, vilket ger större frihet att installera och konfigurera.
  3. Skalbarhet: VPSer ger flexibilitet att snabbt öka eller minska resurser baserat på webbplatsens behov.
  4. Säkerhet: Eftersom varje VPS är isolerad från andra, kan problem eller säkerhetsbrister på en virtuell server inte påverka de andra. Dessutom erbjuder VPSer bättre säkerhet än delad hosting eftersom användarna har möjlighet att implementera sina egna säkerhetsprotokoll.

 

Dedikerad server

Med en dedikerad server får du tillgång till en hel server. Detta innebär oöverträffad prestanda, säkerhet och anpassningsförmåga, men till en högre kostnad. Denna typ av hosting är särskilt lämplig för stora organisationer som behöver maximal prestanda. Mindre företag kan ofta klara sig med mindre kostsamma lösningar.